Skip to content
Michael Böss (f. 1952), historiker og samfundsforsker. Han er dr.phil. og lektor emeritus ved Aarhus Universitet .

Liberalismens vildfarelser

Liberalismens vildfarelser

Er liberalismen i krise? Det mener historiker Michael Böss, der i 2020 udgav den meget omtalte bog Liberalismens vildfarelser. Engang handlede liberalisme om samfund og dannelse, i dag handler den om økonomi. I foredraget argumenter Michael Böss for, at liberalismen siden Anden Verdenskrig har udviklet en række idéer, som har har øget individualismen på det folkelige fællesskabs bekostning. Derfor er samfundet blevet opsplittet og den politiske samtale afløst af konflikt.

Michael Böss beskriver sig selv som ”en slags konservativ” med socialdemokratiske principper og hans hovedpointe er, at vi har brug for en politik med balance mellem individets rettigheder og hensynet til det fælles vel.