Skip to content

Vi genåbner! Fra den 17. januar kan du igen deltage i kurser og aktiviteter i FOF Aarhus. Se de aktuelle restriktioner under "Læs mere".

Læs mere
Anne Sofie Kragh, uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole samt i kulturhistorie på Københavns Universitet.

Fælles fredage

Fælles fredage

Foredragene afholdes alle i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, fra kl. 9.30-11.30. Dørene åbner kl. 9.00.
Bemærk: Som udgangspunkt er det muligt at medbringe gæster til fredagsforedragene til foråret 2022. Entréprisen pr. gæst er 100 kr. Billetten kan købes kontant eller med mobilepay inden foredraget.

21/1: Når musikken fortæller
Foredragsholder: Mag.art i musikvidenskab og forfatter Leif V.S. Balthzersen

Leif V.S. Balthzersen har i 2021 udgivet bogen Når musikken fortæller på Aarhus Universitetsforlag. Den handler om musik, der fortæller en handling, gengiver ideer eller maler portrætter. Ofte kalder man det for programmusik, fordi man skal have et program, dvs. en køreplan for at følge med i komponistens intentioner. Inden for selve programmusikken er der f.eks. Smetanas Moldau, Liszts Les Préludes, Sibelius' Finlandia, Musorgskijs Udstillingsbilleder og Rimskij-Korsakovs Sheherazade. Men der også andre værker, hvor musikken fortæller, herunder Vivaldis fire violinkoncerter De fire årstider, Beethovens 6. symfoni, Pastorale-symfonien, Debussys klaverstykke Den sunkne katedral og faktisk også H.C. Lumbyes Jernbanedampgalop! Leif Balthzersen giver i foredraget eksempler på de mange farvestrålende musikstykker, der fortæller.

28/1: Store Nordiske Krig 1700-1721 – Krigen, som skabte vores verden
Foredragsholder: Historiker og forfatter Dan H. Andersen

Dan H. Andersen udgav i maj 2021 det store tobindsværk ”Store Nordiske Krig”, som af en enig presse fik overstrømmende anmeldelser og blev kaldt et storværk og en litterær kraftpræstation, som satte nye standarder for historieformidling. Denne formiddag vil han berette om den 21 år lange krig 1700-1721, som kostede millioner af menneskeliv og var med til at skabe vores tid ved at lade Ruslands og Preussen træde frem som europæiske stormagter på det svenske imperiums ruiner. Mange forbinder sikkert Store Nordiske Krig med Tordenskiolds bedrifter og Peter den Store ridt op i Rundetårn, men krigen var en mangfoldig historie, som udspilledes i Skandinavien, Nordtyskland, Østeuropa, Ukraine og hele vejen til Tyrkiet.
Dan H. Andersen er ph.d. i historie og har udgivet en række anmelderroste værker om historie, bl.a. Mandsmod og Kongegunst. En biografi om Peter Wessel Tordenskiold (2004), Marie Grubbe og hendes tid, Nazimyter (2006). Blodreligion og dødskult i det Tredje Rige (2007). Han har desuden udgivet romaner og skuespil.

4/2: Rivalisering, handel & kultur: En historie om bystaternes verden
Foredragsholder: Historiker Martin Husted

Bystater har igennem historien fascineret den rejsende. Men bystaterne har også været centrum for politisk strid, til tider selve den udløsende årsag til krig. I middelalderens Europa var Venedig, Brugge, Lübeck og Firenze nogle af de mest fremgangsrige bystater og blev centrum for handel, kunst og udveksling af idéer. De lå i næsten konstant konflikt med hinanden eller med fyrster, konger og kejser. I moderne historie indtræder byer som Danzig og Vest-Berlin som midtpunktet for stormagtspolitikkens opmærksomhed i perioden før Anden Verdenskrigsudbrud og under Den kolde krig. I dag er Singapore velsagtens en af de mest velkendte bystater. Den er geografisk placeret som et ankerpunkt i den globaliseret verdensøkonomi, men bliver i stigende grad presset for at vælge side i rivaliseringen mellem USA og Kina. Foredraget belyser fællestræk blandt bystaters historie og konkretiserer betydning byer som Brugge, Venedig, Danzig og Singapore har haft som i verdenshistorien.
Martin Husted er cand.mag i historie, filosofi og samfundsfag fra Aarhus Universitet.

11/2: Nordens guder
Foredragsholder: Historiker Steen Ivan Hansen

Den nordiske mytologi er spændende og dramatisk stof. Et væld af forskelligartede karakterer havde forskellige områder hørende under sig, og de måtte til stadighed kæmpe med onde kræfter nemlig jætterne. I den nordiske mytologi var der både en skabelsesberetning og en fortælling om Ragnarok – det endelige sammenbrud.
Hør om Odin og hans ravne, Hugin og Munin og om Thor, den populæreste af guderne, som kastede sin hammer, Mjølner, og fik den sikkert tilbage i hånden igen. Livet efter døden var for nogen et liv i fest og farver…
Vi vil også søge at belyse, hvorfor kristendommen vandt over vikingetroen.

25/2: ”Havnebisserne” og skulpturen
Foredragsholder: Palle Jørgensen

Palle er en af de gamle “havnebisser”, som gennem sang og fortælleglæde guider os rundt i et arbejdsliv på havnen med kammeratskab, solidaritet og sammenhold. Nogle af de sange, han synger, har han selv skrevet tilbage i 80’erne, og de handler alle om det slidsomme arbejde på havnen.
Men ikke mindst vil han fortælle historien om, hvordan Aarhus fik det fantastiske bronzemonument, ”Historiske spor”, som nu står i Mindet på Aarhus havn. Monumentet er lavet af kunstneren Jens Galschiøt, og det forestiller syv havnearbejdere, der er i gang med at losse et skib via den imaginær kran. Kom med til et inspirerende foredrag med en glad ”havnebisse”.
Palle Jørgensen er født i 1946 som barn af en arbejderfamilie. Han har haft et meget alsidigt arbejdsliv, hvor han har arbejdet som havnearbejder, fabriksarbejder, underviser på højskole, kranfører i byggebranchen og ikke mindst som tovholder på skulpturprojektet.

4/3: Er du et etisk menneske?
Foredragsholder: Antropolog Mette Rosendal

I dette foredrag inviterer Mette Rosendal Strandbygaard, der er antropolog og indehaver i Geist Counseling APS til foredrag, der vækker opmærksomhed og eftertanke ind i dit eget liv.
Hun kombinerer inddragelse af diverse etiske traditioner med eksempler og refleksioner fra eget liv og almindelige menneskers hverdags praksisser, for at give den etiske dimension i livet plads. Plads til eftertanke. Plads til udfoldelse.
For hvad er et etisk menneske egentligt? Er det én, der handler i overensstemmelse med lovgivning og fælles vedtagne regler? Er det én, der handler, så flest mulige får bedst gavn af det? Er det en, der er lever op til egne værdier og idealer? Er det én, der indretter sine handlinger med afsæt i mødet med det konkrete andet menneskes behov? Er det én, der tager godt vare på sig selv – så der er overskud til andre også?
Foredraget giver selvsagt ikke svaret: til gengæld vil I gå derfra med en større bevidsthed om egne og kulturelle forestillinger og handlinger ind i hverdagens overvejelser og praksisser.

11/3: Klassesamfundet 2.0
Foredragsholder: Journalist, kommentator og cand.phil. i samfundsfag Lars Olsen

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen. Den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst dokumenterer, at Danmark stadig præges af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og politisk.
På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende underklasse uden for arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end tidligere. Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster og lange uddannelser, mens arbejderklassen presses ud i ”det perifere Danmark”. Derfor hedder foredraget »klassesamfundet 2.0«.
Lars Olsen er journalist, kommentator og foredragsholder. Hans seneste bøger er Rige børn leger bedst (medforfatter – 2021) og Det forsvundne Folk (2018). Lars Olsen er født i 1955 og uddannet cand.phil. i samfundsfag. Han har været journalist i 25 år, blandt andet på Politiken og det nu lukkede Aktuelt. I dag arbejder han freelance og er kolumnist i Jyllands-Posten og Altinget.

18/3: Det første år – Kom med behind the scenes i Statsministeriet
Foredragsholder: Journalist og forfatter Anne Sofie Kragh

Mette Frederiksen havde kun siddet på posten i otte måneder, da hun skulle træffe den beslutning, som hun vidste, ville blive den mest afgørende i sit liv. Men hvad skete der egentlig 11. marts 2020, da hun lukkede landet ned? Og i hele hendes første år som statsminister, hvor hun skulle styre danskerne gennem, det som nogen har kaldt, den største krise siden Anden Verdenskrig?
Anne Sofie Kragh blev som den eneste journalist lukket ind i Statsministeriet i de skelsættende måneder. Hun har haft eksklusiv adgang til statsministeren og hendes nære stab og har interviewet centrale embedsmænd, oppositionspolitikere og ministre.

Hør, hvad der skete før og efter de berømte pressemøder, til valgaften 5. juni 2019, hvor Mette Frederiksen blev landets hidtil yngste statsminister, og hvordan hun igennem næsten 10 år forberedte sig på at skulle blive en mere magtfuld statsminister end sine forgængere.
Anne Sofie Kragh er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole samt i kulturhistorie på Københavns Universitet og i international politik og sociologi på New School University i New York. Anne Sofie Kragh (f. 1972) har skrevet portrætter i 20 år. I 2004 udgav hun den anmelderroste biografi ’Fogh – historien om en statsminister’. Fra 2007-17 var hun portrætjournalist på magasinet Euroman. I 2017 stod hun bag tv-serien ’Statsministrene’ hvor hun over to dage samlede alle tidligere statsministre på Marienborg (Schlüter, Nyrup, Fogh, Thorning, Løkke) og det blev også til en bog. I 2019 skrev hun ’Benedikte – en kongelig prinsesse’ i anledning af hendes 75-års fødselsdag. Bogen havde interview med blandt andre Hendes Majestæt Dronning Margrethe. I 2021 udkom så første bind af hendes biografi om Mette Frederiksen, ’Det første år’.

25/3: Shitstorms og afsløringer
Foredragsholder: Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen

En formiddag med en af pressens hårdeste hunde – kom bag facaden på Ekstra Bladet og den tidligere chefredaktør når han ser tilbage på 14 år i spidsen for Danmarks mest stormombruste medie
I 14 år stod han i spidsen for Ekstra Bladet og nu giver han sit indblik i de utallige, opsigtsvækkende afsløringer og shitstorme, som avisen var igennem i hans tid som chef og det hele krydres med underholdende anekdoter og skarpe hug.

Man skal ikke være bange af sig, hvis man er chefredaktør på Ekstra Bladet, og det er Poul Madsen heller ikke. Han er kendt som en af Danmarks skarpeste debattører, en ’no bullshit type’, der altid siger hvad han mener, uanset om han sidder i Presselogen på TV2, Go’Morgen Danmark eller Debatten på DR 2.
Han lever fuldt og helt op til Ekstra Bladets gamle slogan: ’Tør, hvor andre tier’ – også når han holder foredrag.
Publikum bliver medskaber af foredraget, når Poul Madsen beder dem vælge fra hvilke spisesedler, de helst vil have baggrundshistorien.

I alt 19 år var Poul Madsen chefredaktør på Ekstra Bladet, i starten under Hans Engell og med en kort afbrydelse i 2006, da han startede gratisavisen 24timer. Som helt nyuddannet journalist var Poul Madsen i 1988 med til at starte TV2 Nyhederne. Her var han i 12 år som journalist, redaktør og chef for Nyhederne i København inden han i 2001 kom til Ekstra Bladet.

1/4: Imperiets børn
Foredragsholder: Journalist og forfatter Anne Kirstine Hermansen

Da FN kom til verden i 1945 oven på Anden Verdenskrig, pålagde det internationale samfund verdens imperier at give deres kolonier selvstændighed. Det betød, at Danmark skulle forlade Grønland. Det skete bare aldrig, og skiftende regeringer førte gennem 40erne og 50erne både grønlænderne og FN bag lyset for at bevare Grønland som en del af Danmark. Det gik hårdt ud over både den grønlandske kultur, det grønlandske sprog og ikke mindst de grønlandske børn.
Bogen IMPERIETS BØRN fortæller for første gang den dramatiske og opsigtsvækkende historie om et af de mørkeste kapitler i dansk kolonihistorie og går tæt, hvad der skete, da politikere og embedsmænd besluttede at fordanske Grønland og gøre øen til en dansk landsdel. Det lykkedes gennem dansk dobbeltspil i FN, ved at vildlede grønlænderne, ignorere danske topjuristers klare anbefalinger og skabe en række reformer, der skulle gøre grønlænderne mere danske.
Anne Kirstine Hermann (f. 1984) er uddannet journalist fra Syddansk Universitet, antropolog fra The New School for Social Research i New York og har en ph.d. i etnografisk journalistisk, ligesom hun har været gæsteforsker på både Columbia University og New York University.

8/4: Skibet fra helvede
Foredragsholder: Journalist og forfatter Jesper Clemmensen & journalist Thomas Albrektsen

Tidligt på dagen den 5. maj 1945, mens Mønbeboerne langsomt vågnede efter at have fejret frihedsbudskabet, blev en synkefærdig flodpram bugseret ind til det lille fiskerleje Klintholm Havn. Lasten bestod af 345 fanger fra kz-lejren Stutthof, og en redningsaktion, som man ikke havde set magen til, tog sin begyndelse.
Skibet fra helvede er den bemærkelsesværdige historie om, hvordan Anden Verdenskrigs rædsler drev i land i et lille dansk øsamfund og satte befrielsesfesten på pause. For mønboerne – med en gruppe modstandsfolk, lokale læger og Dansk Røde Kors-medlemmer i spidsen. De satte deres eget liv på spil og kastede sig ind i arbejdet med at hjælpe de udsultede, syge og døende kz-fanger.
I dette foredrag fortæller Jesper Clemmensen og Thomas Albrektsen om en lokalbefolkning, der ved et tilfælde blev hvirvlet ind i verdenshistoriske begivenheder og udviste et unikt sammenhold og hjælpsomhed. En historie om at blive reddet fra rædsler og skulle slå sig ned i et nyt og fremmed land. De menneskelige skæbner i den store historie driver Jespers foredrag, der er fyldt med personlige fortællinger i billeder og video – meget visuelle eksempler, som har stor gennemslagskraft hos især det unge publikum, der er født efter Murens fald.

22/4: Bevægelse
Foredragsholder: Skuespiller Susse Wold
AFLYST, ny foredragsholder bliver snarest offentliggjort! 

6/5: ”Du kom med alt det der var dig”
Foredragsholder: Forfatter og psykolog Anne Knudsen

De fleste kender Jens Rosendals store kærlighedssang "Du kom med alt det der var dig", der i dag synges alle steder, hvor folk er sammen. Til bryllupper, til begravelser, til fest og på landets mange højskoler og efterskoler. I dette underholdende og medrivende foredrag fortæller vi historien bag sangen.
Vi hører om hans opvækst i Indre Mission, om den svære kærlighed til en anden mand, om at føle sig anderledes og ikke god nok, om hans kærlighed til Vadehavet, hans tro og meget andet.
Jens Rosendal er den nulevende danske digter, der har flest sange med i Højskolesangbogen. Det er der en god grund til. Jens Rosendals sange handler om de store temaer i livet: kærlighed, tro, tab og sorg. Både hans sange og hans livshistorie taler således direkte ind i dagens aktuelle temaer om fællesskaber, identitet og mangfoldighed. Undervejs synger vi en række af Jens Rosendals sange.

OBS. Denne fælles fredag bliver også Kulturhøjskolens sæsonafslutning, hvor vi siger tak for denne sæson og ønsker alle en god sommer. Til afslutningen sørger vi selvfølgelig for, at vi får noget sødt til kaffen. Derfor skal man undtagelsesvis tilmelde sig denne fredag, så vi ved hvor mange, der kommer. Deadline for tilmelding til sæsonafslutningen er: 1. april 2022.