Skip to content

Vi genåbner! Fra den 17. januar kan du igen deltage i kurser og aktiviteter i FOF Aarhus. Se de aktuelle restriktioner under "Læs mere".

Læs mere
Natur og fugle-holdet på Kulturhøjskolen ved FOF Aarhus

Natur og fugle - Kulturhøjskolen

Fugletrækkets gåde – hvordan finder fuglene vej?

v/biolog og naturvejleder John Simoni

Fugletrækkets gåde har altid fascineret mennesket: Hvordan finder fuglene vej? Hvordan ved fuglene, at det er tid til at tage afsted og hvornår det er tid til at returnere til ynglepladserne? Hvilke metoder og mekanismer bruger de, når de skal navigere? Det er relativt enkelt om dagen, men hvordan finder de vej om natten? I den tidlige sæson kigger vi på de rastende fugle, og senere på sæsonen besøger vi træklokaliteter i det Østjyske.
Naturen skal opleves derude, og det er primært her undervisningen kommer til at foregå. Turene vil være tilrettelagt, så vi får mulighed for at bevæge os i naturen og lade os bevæge. Naturen lige nu, fugle og miljøperspektiv vil som altid være det centrale i vores ture. Er du ”naturnovice” er der masser af inspiration at hente til oplevelser i naturen. For gengangere er der rig mulighed for fordybelse!

Der arrangeres fælleskørsel i en dertil indrettet naturbus, som ligeledes danner rammen om undervisningen. Der skal forventes et bidrag på kr. 65,- pr. gang til fælleskørslen. Enkelte undervisningsdage opsøger vi mere ”eksotiske” naturområder i længere afstand fra Århus.

John Simoni er uddannet biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Derudover har han studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet og er i dag ejer af rejse- og oplevelsesfirmaet Natours.dk. Han har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Onsdage kl. 9.30-14.30, hold nr.: 6095
eller torsdage kl. 09.30-14.30, hold nr.: 6093


Billede af John Simoni, underviser i Musik på Kulturhøjskolen i FOF Aarhus
Om John Simoni
John Simoni er biolog og naturvejleder med et livslangt forhold til naturen. Han har studeret Naturfags Didaktik ved Aarhus Universitet. Han er ejer af rejse- og oplevelses-firmaet Natours.dk. John har en bred og erfaren formidlingsbaggrund og betegnes som en af Danmarks bedste og mest engagerede formidlere.

Natur og fugle er en del af Kulturhøjskolen.