Skip to content

Juhuuuu – aftenskolen genåbner fra 16. januar, og du kan igen deltage fysisk i kurser, foredrag m.v. ved FOF Djursland

Læs mere info om corona

Læs din Bibel - forstå dig selv

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 9

Denne studiekreds mødes en dag hvert semester - til en fortsat gennemgang af Johannesevangeliets trosvej.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud.
Den vej, Jesus her leder disciplene ad, rummer en kilde til inspiration for ethvert søgende menneske.
Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.
Til undervisningen medbringes bibel og salmebog.

Alle kan deltage - dagene begynder med en opsummering af de allerede gennemgåede tekster. Denne studiekreds kører uden tilskud fra Folkeoplysningsloven.   

Undervisningen består af oplæg, små meditationer og samtaler. Denne studiekreds kører uden tilskud fra Folkeoplysningsloven.