Skip to content

Bestyrelsen

FOF EGEDAL er en godkendt, folkeoplysende forening med flg. generalforsamlingsvalgt bestyrelse: 

Formand: Ingrid Bay - Katholm 301, 3670 Veksø Sj - mail: Ingrid.bay@youmail.dk - 44 66 76 44/ mobil: 23 31 99 44

Næstformand Anders Skou Hansen - mobil 40 53 29 55

Sekretær Anker Sylvest Jørgensen -  mobil: 30 14 58 58

Henrik Færch-Fromholt - mobil: 28 44 60 31

Bo Otterstrøm - mobil: 29 84 99 05

Knud-Erik Tang - mobil: 24 27 45 16

Eva Møller - mobil: 40 30 43 55

Skoleleder Jan Poulsen - mobil: 40 33 88 23

Suppleant: Hugo Odgaard

Lærerrepræsentant: vakant. Lærerrepræsentanten vælges blandt alle kursister. Kandidatnavne afleveres til skolelederen senest 31/10-2020

Ekstern revisor: FRR Lars Jeppesen, Frederikssund