Skip to content
Anette Prehn | FOF Københavns Omegn

Flip dit perspektiv - gør hjernen til medspiller

Flip dit perspektiv - gør hjernen til medspiller

Føles svigerfamiliebesøgene som en sur pligt? Eller dit barns opførsel som en bevidst provokation? Kan din kollega eller chef irritere dig grænseløst? Eller føler du dig fastlåst og drænet i andre situationer?

Hjerneforskningen viser, hvor svært det kan være at se hverdagens udfordringer fra nye vinkler. Men at kunne tage nye »billeder« med hjernen er vigtigt for vores trivsel og samspil med hinanden - og det er heldigvis til at lære. Anette Prehn har udviklet en enkel metode, som baserer sig på hjernens spilleregler og hjælper dig med at se flere nuancer og regulere dine følelser - til glæde for både dig selv og dem, du er i samspil med.

Anette er forskningsformidler, sociolog og forfatter til en lang række bestseller-bøger om bl.a. hjernen, mental sundhed og læring. Hun har skrevet bogen HJERNESMART og optræder ofte i medierne. Kom til et interaktivt foredrag med forskellige øvelser, hvor du bliver klogere på hjernens spilleregler. 

Anette Prehn har skrevet »Flip - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede« (2018).