Skip to content
Konservering rundvisning | FOF Københavns Omegn

Den Kgl. Konservatorskole

Den Kgl. Konservatorskole

Vi mødes på Esplanaden hvor Instituttet for Den Kgl. Konservatorskole ligger. Vi vises rundt på skolen som uddanner unge mennesker til at udføre forskning, der bidrager til bevarelse af kultur- og naturarv. Gennem forskning og samarbejde med konserveringsuddannelser og konserveringsinstitutioner styrkes og synliggøres faget nationalt og internationalt. Der arbejdes målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaring af den globale kulturarv.

Mødested: Esplanaden 34, 1263 Kbh. K.