Skip to content
Tordenskjolds lejlighed | FOF Københavns Omegn

Tordenskjolds lejlighed

Tordenskjolds lejlighed

Allerede i 1720 var Peter Jansen Wessel, også kaldet Tordenskjold en legende og europæisk berømthed. Han slog sig ned i Strandgade nr. 6 i huset der i begyndelsen af 1700-tallet var bygget af Abraham Lehn den ældre. Stueetagen blev brugt til dagligt brug mens 1. sal var beregnet til repræsentative arrangementer. På væggen hang billeder af tidens store maler Hendrick Krock.

Tordenskjold var kendt for sine store fester, hvor kong Frederik IV deltog. Kom med indenfor og oplev lejligheden og hør historierne fra Strandgade nr. 6.

Mødested: Strandgade 6, 1401 København K.