Skip to content
Sangskrivning kursus | FOF Københavns Omegn

Sangskrivningskursus - den gode proces

Sangskrivningskursus - den gode proces

På dette kursus vil vi fokusere på, hvordan man bliver bedre til at skrive sange på egen hånd. Vi vil hovedsageligt fokusere på, hvordan man får en god proces, så man har lyst til at skrive sange ofte. Når vi skriver meget, bliver vi naturligt bedre til det. Du vil få redskaber til at inspirere dig selv, når du ikke umiddelbart føler dig inspireret, og redskaber til at overkomme tvivl og selvkritik. Vi skal kigge på, hvordan man kan opdele den kreative proces, så vi ikke skaber, mens vi redigerer og omvendt.

Undervisningen vil bestå af forskellige inspirationsoplæg og benspænd, og er hovedsageligt struktureret sådan, at vi skriver en ny sang under hver lektion. Når kurset er færdigt, vil du derfor have en masse friske sange du kan tage med videre.