Skip to content
Engelskkurser | FOF Københavns Omegn

Engelsk niveau A1+

Engelsk niveau A1+

Du har haft engelsk i skolen, men du mangler ordforråd og øvelse. Kurset giver dig mulighed for at opbygge og udvide dit ordforråd. Grammatikken kommer på plads via samtaler og øvelser. Du får større sproglig sikkerhed i samtale og hverdagssituationer, så det bliver både sjovere og nemmere at tale engelsk. Vi arbejder med New Headway systemet suppleret med små historier.

Undervisningen foregår i en tryg, afslappet og uformel atmosfære, som giver den bedste basis for læring. Hjemmearbejde ca. 2 timer om ugen.

Der må påregnes udgift til lærebøger (ca. 500kr.- holder flere sæsoner).

Filtrér