Skip to content
Franskkursus | FOF Københavns Omegn

Fransk i hverdags- og rejsesituationer

Fransk i hverdags- og rejsesituationer

Kan du allerede nogle franske ord og sætninger? Nu får du muligheden for at forbedre og øve dig i at bruge det, du kan. I forløbet vil der blive lagt vægt på den mundtlige kommunikation, bl. a. gennem rollespil, så du kan lære at begå dig i hverdags- og rejsesituationer på fransk,men der vil også blive en grundig gennemgang af den franske grammatik med skriftlige øvelser for at støtte sprogindlæringen.

Bøger af Vibeke Gade, forlaget systime.dk, tlf 70 12 11 00.
Franskbogen: 495 kr. med CD, Franskbogen Øvehæfte: 260 kr. 
De Franske verber ved Poul Høybye, G.E.C. Gads Forlag.