Skip to content
Portugisisk kurser | FOF Københavns Omegn

Portugisisk nievau A1+

Portugisisk nievau A1+

For deltagere med forudsætninger svarende til omkring 1 sæsons begynderundervisning. Vi har fokus på elementært talesprog og inddrager grammatik efter behov. Ordforrådet øges, og vi udvikler evnen til at samtale i hverdagssituationer. 

Undervisningsmaterialer: 
Português XXI A1 (livro do aluno + Caderno de Exercícios) Udgave - Lidel
Gramática ativa 1, Udgave - Lidel 

*Bemærk - grammatikbog med blå og orange forside