Skip to content
Tyskkurser | FOF Københavns Omegn

Tysk i hverdags- og rejsesituationer

Tysk i hverdags- og rejsesituationer

Kan du allerede nogle tyske ord og sætninger? Nu får du muligheden for at forbedre og øve dig i at bruge det, du kan. I forløbet vil der blive lagt vægt på den mundtlige kommunikation, bl. a. gennem rollespil, så du kan lære at begå dig i hverdags- og rejsesituationer på fransk, men der vil også blive en grundig gennemgang af den franske grammatik med skriftlige øvelser for at støtte sprogindlæringen.