Skip to content
Yoga mix for åndedrag og bindevæv | FOF Københavns Omegn

Yoga mix - åndedrag, bindevæv og nidra

Yoga mix - åndedrag, bindevæv og nidra

I denne pakke får du mulighed for arbejde med 3 forskellige temaer: Åndedræt, bindevæv og Yoga Nidra. 

Åndedræt 
En workshop for dig som er nysgerrig på dit åndedræt, du vil gerne blive bedre til at trække vejret, men mangler redskaber eller måske oplever at du har udfordringer med at trække vejret ’ordentlig’.

Du får et kort teoretisk indblik i åndedrættet, de muskelområder som kobles op til åndedrættes funktion, din psykiske tilstands effekt på åndedrættet og så får du konkrete øvelser til at arbejde med dit åndedræt. 

Medbring en måtte, tæppe, pude. Øvelserne laves primært liggende og siddende. 

Bindevæv
Senere års forskning peger i retningen af at vores bindevæv skal tillægge større betydning for hvordan vi har mulighed for at bevæge os. Traditionelt har man tænkt meget i muskler men forskningen viser at det også er vigtigt at vi har et velfungerende bindevæv, hvis vi skal kunne bevæge os optimalt. 

Du får et kort teoretisk indblik i hvad bindevæv er og hvordan du kan træne dit bindevæv. Du kommer til at arbejde med at massere dit bindevæv flere forskellige steder på kroppen med bolde og de redskaber vi nu har til rådighed. 

Medbring: Måtte, tæppe, hvis du har en kagerulle, foam ruller, bolde så medbring gerne disse redskaber. 

Yoga Nidra 
Yoga Nidra betyder egentlig yoga søvn. Det er dog ikke meningen at du skal sove men derimod skal du opleve et stadie hvor du næsten føler at du sover men samtidig er bevidst og tilstede i den guide som du modtager.

Vi starter med at lave en ca. ½ times fysiske øvelser. Herefter skal du ligge dejligt og varmt på din måtte med tæpper og evt. pude mens du guides gennem en Yoga Nidra. Vi afslutter med at tage en snak om oplevelsen. 

Medbring: måtte, varmt tøj, tæpper, pude, øjenpude hvis du har en.