Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 26. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning.

Læs retningslinjerne her
Forberedende voksenundervisning hos FOF København

FVU for forældre til børn i folkeskolen

FVU – Forberedende Voksen Undervisning, er et undervisningstilbud til voksne, der ønsker at styrke deres basale færdigheder i dansk, engelsk og matematik. Der undervises på flere niveauer og højeste niveau svarer til 9. klasses afgangseksamen.

Derfor er FVU også et perfekt tilbud til forældre med børn i Folkeskolen, da undervisningen bygger på samme faglige indhold, med samme faglige progression.

Før man kan deltage på hold, aftales tid til visitation, hvor det ud fra en snak og en test afgøres, om FVU er det rette tilbud.

Som Folkeskole kræves kun, at man kan sætte et egnet lokale til rådighed. Undervisningen varetages af vore uddannede FVU lærere, der også har folkeskolelæreruddannelsen og en masse erfaringer med hvad og hvordan børn undervises i Folkeskolen i dag.

Ønsker I som skole at kunne tilbyde FVU undervisning, eller er du forælder, der ønsker undervisning på dit barn skole, så kontakt vores FVU konsulent Lone Merling på tlf. 4596 0119 eller lm@fofkbh.dk.