Skip to content

COVID-19: Vi har opdateret vores corona-retningslinjer, gældende fra og med den 26. oktober. Du får direkte besked, hvis du er berørt af eventuelle ændringer i forbindelse med din undervisning.

Læs retningslinjerne her

Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 26. oktober 2020 kl. 11.40

Sammen sikrer vi trygge rammer

Det er sikkert for dig at gå på aftenskole hos FOF København. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og tilrettelægger vores aktiviteter, så du kan føle dig tryg ved at indgå i sociale fællesskaber hos os.

Regeringen har præsenteret en række nye tiltag i kampen mod coronavirus. Som aftenskole kan vi heldigvis fortsætte langt hovedparten af vores aktiviteter. Det drejer sig om:

 • Foredrag og stillesiddende aftenskoleundervisning (f.eks. sprogundervisning og anden klasseundervisning), hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker.
 • Børnehold og familieaktiviteter (med børn og unge under 21 år samt deres voksne).
 • Alle hold med 9 eller færre deltagere.

For alle øvrige hold gælder det nye forsamlingsforbud med krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. På disse hold sættes al undervisning på standby fra mandag den 26. oktober – i første omgang frem til den 8. november. Alle berørte kursister vil få direkte besked. Hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller helt aflyses afhænger af de specifikke retningslinjer for aftenskoleområdet, som først meldes ud fra Kulturministeriet i løbet af de kommende dage.

BEMÆRK:
Alle hold med 10 eller flere deltagere med undervisning i offentlige lokaler i Gentofte Kommune er p.t. også sat på standby. (Dette gælder ikke foredrag, børne- og familieaktiviteter). Alle berørte kursister kontaktes direkte.

Husk mundbind

Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF København, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned. Der kan være andre særlige hensyn, der gør sig gældende – se retningslinjerne for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. 

Tak for din hjælp

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • Medbring så vidt muligt eget udstyr, f.eks. yogamåtte, og mød op omklædt til undervisningen.
 • Fra og med den 29. oktober, skal du bære mundbind, når du går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.


Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder
– se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  Undervisning på bevægelseshold (herunder yoga, vandhold, dans osv.) med 9 eller færre deltagere fortsætter som hidtil.

  På hold med 10 eller flere deltagere, er undervisningen p.t. sat på standby til og med den 8. november. Alle berørte kursister kontaktes direkte.  

  Generelt gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende plads på 4 m2 per person.
  • Vi opfordrer til, at du medbringer et håndklæde/lagen til at lægge over træningsmåtten eller medbringer din egen.
  • Af praktiske årsager vil der ikke blive afsprittet remedier efter hvert hold, så vask eller sprit hænder inden og efter undervisningen.
  • Vi anbefaler, at du møder op omklædt til undervisningen (gælder ikke ved træning i svømmehaller). 

  Fra og med 29. oktober skal du bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningsstedet eller ikke udøver din idrætsaktivitet. Når du går ud af omklædningsrummet i dit idrætstøj, skal du ikke have mundbind på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal – når du går til og fra bassinet, skal du ikke bære mundbind.

 • Børnehold og familieaktiviteter

  Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, dvs. at forældre må fortsat deltage i vores familieaktiviteter med børn.

  Fra og med den 29. oktober skal alle over 12 år bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen er i gang på bevægelseshold, og når man sidder ned på øvrige hold. Hvis du venter på dit barn udenfor undervisningslokalet, bedes du bære mundbind imens.

  Hvis du venter på dit barn, mens undervisningen foregår, henstiller vi desuden til, at du holder passende afstand til andre og bidrager til, at der ikke forsamles for mange mennesker i fællesarealerne. Hvis muligt, vent eventuelt udenfor.

 • Foredrag

  Vi afholder fortsat foredrag. Kulturelle arrangementer, hvor publikum primært sidder ned, er nemlig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet – til et arrangement af den karakter må der fortsat maksimalt deltage 500 personer, inkl. personale og optrædende, så længe publikum sidder ned, har ansigtet i samme retning og overholder kravene om afstand.

  Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Det kan f.eks. betyde, at vi har nedsat deltagerantallet og/eller har ændret stoleopstillingen.

  Fra og med den 29. oktober skal alle deltagere bære mundbind, som dog må tages af, når man sidder ned.

  Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden foredraget begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

 • Klasseundervisning (sprogundervisning, FVU, IT, kommunikation m.m.)

  Primært stillesiddende aktiviteter må fortsat afholdes og er ikke omfattet af det lille forsamlingsforbud – dvs. at al klasseundervisning fortsætter som planlagt. 

  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen foregår og når man sidder ned.

 • Kreative fag (værkstedsfag, syning, tegning/maling m.m.)

  Undervisning i syning, tegning og maling fortsætter som hidtil, da det betragtes som primært stillesidende klasseundervisning. Ydermere fortsætter undervisning på hold i øvrige kreative fag med 9 eller færre deltagere fortsætter som hidtil.

  På værkstedsfag med 10 eller flere deltagere, er undervisningen p.t. sat på standby til og med den 8. november. Alle berørte kursister kontaktes direkte. Hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller aflyses, afhænger af de specifikke retningslinjer for aftenskoleområdet, som kommer på plads i løbet af de kommende dage.

  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Madkurser

  Undervisning på madkurser med 9 eller færre deltagere fortsætter som hidtil. 

  På hold med 10 eller flere deltagere, er undervisningen p.t. sat på standby til og med den 8. november. Alle berørte kursister kontaktes direkte. Hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller aflyses, afhænger af de specifikke retningslinjer for aftenskoleområdet, som kommer på plads i løbet af de kommende dage.

  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Musik- og sangundervisning

  Musik- og sangundervisning fortsætter som hidtil, men alle kor sættes på standby til og med den 8. november. Alle berørte kursister kontaktes direkte. Hvorvidt undervisningen udskydes, omlægges eller aflyses, afhænger af de specifikke retningslinjer for aftenskoleområdet, som kommer på plads i løbet af de kommende dage.

  Generelt for vores musik- og sangundervisning gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende afstand på henholdsvis 1 meter mellem deltagere helt generelt, og 2 meter ved sang og brug af blæseinstrumenter.
  • Medbring gerne eget instrument/computer/høretelefoner, hvor det er muligt.
  • Du skal bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger dig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.