Skip to content

VI GLÆDER OS TIL AT ÅBNE IGEN. Alle vores aktiviteter – med få undtagelser – er aflyst t.o.m. den 5. april.

Læs mere her

Vores retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 26. februar 2021

Vi glæder os til at åbne igen

De fleste af vores aktiviteter er sat i bero – vi åbner igen så snart det er muligt. Lukningen sker som følge af regeringens udmelding om at foreningslivet midlertidigt skal holde lukket for at mindske spredningen af coronavirus.

Vores kursisters og underviseres sikkerhed kommer naturligvis i første række. Og med den nuværende situation er det særligt vigtigt, at vi alle tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan passe bedst muligt på hinanden. På grund af et for højt smittetryk har regeringen forlænget den midlertidige nedlukning af alle aftenskoleaktiviteter.

På baggrund af myndighedernes seneste udmeldinger, forlænger vi derfor – med få undtagelser – nedlukningen af alle vores aktiviteter foreløbig til og med mandag den 5. april 2021.

Indendørsaktiviteter
Alle mødegange til og med den 5. april er aflyst, og du skal ikke møde op til undervisning eller andre aktiviteter hos os i denne periode.

Mødegangene bliver dermed ikke afholdt på et senere tidspunkt, og det er desværre ikke muligt at omlægge undervisningen til onlineundervisning i perioden, hvor vi er lukket ned.    

Vi ved, at nedlukningsperioden kan påvirke aktivitetens forløb. Du hører fra os, hvis der sker yderligere ændringer med dit hold.

Udendørsaktiviteter
Der er blevet åbnet for, at visse kulturinstitutioner og foreninger kan afholde udendørsaktiviteter fra og med den 1. marts. Hvilke aktiviteter det vedrører og hvilke rammer der gælder, er endnu ikke fastlagt, så vi afventer svar fra myndighederne på, hvad vi som aftenskole eventuelt vil kunne afholde udenfor.

Vi tager vores kursisters og underviseres sikkerhed meget alvorligt. Som udgangspunkt starter vi derfor ikke udendørsaktiviteter på denne side af påske.

Hvis du er tilmeldt et hold, der foregår udendørs, og som vi alligevel vurderer kan afholdes lovligt og forsvarligt i marts, vil du høre fra os. Du skal derfor ikke møde op til udendørsaktiviteter medmindre du har fået direkte besked fra os.

FVU, online- og fjernundervisning
Al online- og fjernundervisning samt FVU-kurser afvikles fortsat som planlagt.

Tilbagebetaling

Vi tilbagebetaler beløbet for alle mødegange, som aflyses pga. statsfastsatte corona-restriktioner og -nedlukninger. Forlænges restriktionerne/nedlukningen og bliver flere mødegange aflyst, udbetales kompensationen ad en omgang. Det betyder, at hvis du er tilmeldt et hold med mødegange efter den 5. april, vil du først få refunderet beløbet, når vi kender den fulde nedlukningsperiode.

I er mange, som er berørt af denne ekstraordinære situation, og vi har desværre haft tekniske problemer med udbetalingerne af de mange tusinde kompensationer for aflyste mødegange. Problemet er nu løst, og vi påbegynder derfor arbejdet med at refundere penge i uge 9.

Vi behandler refunderingerne så hurtigt vi kan, og beklager, at det kan trække ud. Du vil få direkte besked per mail, når pengene er udbetalt.

Opstart

Vi genåbner så snart myndighederne tillader det. Hold derfor løbende øje med denne side for opdateret information.

Hvordan bliver det, når undervisningen genoptages?

Selvom vi lige nu er i en ganske særlig tid, ser vi med positive øjne frem mod foråret, hvor vi glæder os til igen at kunne samles om gode aktiviteter og fællesskab. Og det skal være trygt for dig at gå på aftenskole hos os.

Nedenfor kan du læse mere om de forholdsregler, der vil gøre sig gældende for vores aktiviteter, når vi genåbner vores aktiviteter (med forbehold for ændringer):

Husk mundbind

Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF København, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned. Der kan være andre særlige hensyn, der gør sig gældende – se retningslinjerne for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. 

Bemærk: Du er fritaget for at bære mundbind hos FOF København, hvis du er i gruppen, der er undtaget iflg. de officielle retningslinjer. Vi opfordrer dog til, at du i stedet for bærer visir, hvis det er en mulighed. Hvis du er helt undtaget, kan du eventuelt informere din underviser om dette på forhånd.

Tak for din hjælp

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte: Hold afstand, vask/sprit hænder, host eller nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt og bliv hjemme, hvis du er syg. Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig om at informere os.

Af hensyn til din og vores underviseres sikkerhed har vi derudover indført en række ekstra retningslinjer for at sikre, at al undervisning foregår i trygge rammer:

Afstand

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

Hygiejne

 • Det er vigtigt, at du vasker eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – medbring selv håndsprit.
 • Medbring så vidt muligt eget udstyr, f.eks. yogamåtte, og mød op omklædt til undervisningen.
 • Fra og med den 29. oktober, skal du bære mundbind, når du går til og fra undervisningslokalet og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder – se særlige retningslinjer for de enkelte fagområder i boksen nedenfor. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende hvis nødvendigt. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer her: coronasmitte.dk

Særlige forholdsregler for enkelte fagområder

 • Bevægelseshold


  Generelt gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende plads på 4 m2 per person.
  • Vi opfordrer til, at du medbringer et håndklæde/lagen til at lægge over træningsmåtten eller medbringer din egen.
  • Af praktiske årsager vil der ikke blive afsprittet remedier efter hvert hold, så vask eller sprit hænder inden og efter undervisningen.
  • Vi anbefaler, at du møder op omklædt til undervisningen (gælder ikke ved træning i svømmehaller). 

  Fra og med 29. oktober skal du bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningsstedet eller ikke udøver din idrætsaktivitet. Når du går ud af omklædningsrummet i dit idrætstøj, skal du ikke have mundbind på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal – når du går til og fra bassinet, skal du ikke bære mundbind.

 • Børnehold og familieaktiviteter


  Fra og med den 29. oktober skal alle over 12 år bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen er i gang på bevægelseshold, og når man sidder ned på øvrige hold. Hvis du venter på dit barn udenfor undervisningslokalet, bedes du bære mundbind imens.

  Hvis du venter på dit barn, mens undervisningen foregår, henstiller vi desuden til, at du holder passende afstand til andre og bidrager til, at der ikke forsamles for mange mennesker i fællesarealerne. Hvis muligt, vent eventuelt udenfor.

 • Foredrag


  Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Det kan f.eks. betyde, at vi har nedsat deltagerantallet og/eller har ændret stoleopstillingen.

  Fra og med den 29. oktober skal alle deltagere bære mundbind, som dog må tages af, når man sidder ned.

  Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden foredraget begynder, men kun til tiden for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent eventuelt udenfor eller hold behørig afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

 • Klasseundervisning (sprogundervisning, FVU, IT, kommunikation m.m.)


  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når undervisningen foregår og når man sidder ned.

 • Kreative fag (værkstedsfag, syning, tegning/maling m.m.)


  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Madkurser


  Fra og med den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger sig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.

 • Musik- og sangundervisning


  Generelt for vores musik- og sangundervisning gælder det:

  • Vi overholder anbefalingerne vedrørende afstand på henholdsvis 1 meter mellem deltagere helt generelt, og 2 meter ved sang og brug af blæseinstrumenter.
  • Medbring gerne eget instrument/computer/høretelefoner, hvor det er muligt.
  • Du skal bære mundbind, når du ankommer og går fra undervisningslokalet og bevæger dig rundt. Dog må mundbindet tages af, når man sidder ned.
 • Kor

  • Korsangerne skal sidde ned på faste pladser med ansigtet vendt i samme retning, når der synges (f.eks. imod dirigenten).
  • Alle skal bære mundbind, som kun må tages af, når man sidder ned.
  • Der skal fortsat holdes afstand på min. 2 meter, når der synges, og min. 1 meter, når ikke der synges.
  • Undgå så vidt muligt at holde pauser, at dele kontaktflader, noder m.m.
  • Sprit hænder og kontaktpunkter af og luft hyppigt ud.