Skip to content

FOF Køge Bugts bestyrelse

Pr. 29. april 2020

 

Jørgen Petersen (formand)

Anette Simoni (næstformand)

Laila Christensen

Paula Dideriksen

Hans Henrik Hansen

Lars Lindskov

Jørn Højmark

Winnie Warming

Dorthe Christoffersen

Susanne Kronholm Mathiasen (lærerrepræsentant)