Skip to content

Jesper Theilgaard - Klimaet

Jesper Theilgaard - Klimaet

Hvad sker der for vejret? Det er gået op for de fleste, at vejret – også i Danmark – har ændret sig.

Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser og tørker i de senere år om. Over hele verden er naturen under pres, og spørgsmål om fx havets evne til fortsat at kunne brødføde fisk og pattedyr kan ikke længere nødvendigvis besvares med et ”ja”. En rapport fra FN’s klimapanel peger på, at en klimaændring er i gang, og at menneskets afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas er den direkte årsag. CO2-indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere, og det bør overalt give anledning til bekymring.

Hvad er det, der ligger bag disse forandringer, vi ser, og ikke mindst, hvad er risikoen for fremtiden og for vores børn og børnebørn? De mange spørgsmål, som klimaforandringerne medfører, vil Jesper Theilgaard give svar på. I dette foredrag giver han et letforståeligt indblik i den komplicerede klimadebat og kommer også ind på de mulighederne, forandringerne giver.

Unummererede siddepladser. Dokumentation for betaling forevises ved indgangen.