Skip to content

Vandretur i Brumleby

Vandretur i Brumleby

Koleraen i 1853 førte til, at fremsynede læger stod i spidsen for opførelsen af sunde boliger til de københavnske arbejdere. Lægeforeningens Boliger – kaldet Brumleby – blev opført mellem Øster Allé og Østerbrogade. På denne tur besøger vi Brumleby og hører historien bag arbejderboligerne. Det var små lejligheder, men der var lyst og luft mellem husene, og det var langt bedre end de dårlige lejligheder, arbejderne kom fra. Udover de små lejligheder blev der også etableret fælles faciliteter som vaskehuse og badeanstalt samt en af Danmarks første brugsforeninger – Østerbro Husholdningsforening – i 1868. I nyere tid var Brumleby i fare for nedrivning, men beboere protesterede, og det lykkedes at bevare den lille by som en grøn oase. I 1990’erne foregik der således en omfattende restaurering og modernisering af de fredede huse.

Mødested: Brumlebys indgang ved Østerbrogade 57, 2100 København Ø