Skip to content

Vi er genåbnet! Hold omfattet af nedlukningsperioden forlænges med tilsvarende antal gange. Du kan læse mere om de gældende restriktioner her.

Læs mere her:
Ung mand på hest Anne Marie Carl-Nielsen Seniorhøjskoleforedrag FOF Køge Bugt

Seniorhøjskole - Tune

Seniorhøjskole - Tune

Poul Schlüter 
Poul Schlüter blev 92 år. Mange husker kun hans regerings triste exit med tamilsagen, men velfærdsdanmark forandrede sig gennemgribende i hans tid. Han lagde grunden til nutidens velstandsniveau – med hjælp fra EU. Foredraget forklarer de store sammenhænge i Schlüters indenrigspolitik og landets økonomi, alt imens verden udenfor ændrede sig dramatisk.

Flemming Ytzen

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 10.00-12.45

Røverhistorier fra alverdens støvede landeveje 
Glæd dig til dette foredrag, hvor vi blandt andet kommer ind på, hvordan man tackler sikkerhedslandinger i Papua Ny-Guinea, illegale frokoster under ramadanen i Iran, rejser til lande, som i realiteten ikke eksisterer, mødet med bjerggorillaer i Uganda, udmattelse i godt 7.000 meters højde i Andesbjergene, alvorlige bilulykker på Pamir Highway i Tadsjikistan, anholdelse i La Paz lufthavn, utilsigtet illegalt ophold i Sudan… og meget, meget mere – fortalt på en humoristisk, selvironisk og rigt illustreret facon.

Jan Tvernø

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 10.00-12.45


En lille kæmpe: Anne Marie Carl-Nielsen
Anne Marie Carl-Nielsen var en af vores mest banebrydende kvindelige billedhuggere. Livet igennem arbejdede hun målrettet og ambitiøst med sin kunst og lod sig ikke bremse af hverken ægteskab eller børn. Hun og ægtefællen, komponisten Carl Nielsen, udgjorde et dynamisk kunstnerpar, hvor der var plads til begges udfoldelse. I dette foredrag ser vi på Anne Marie Carl-Nielsens utrolige karriere og dykker ned i hendes store produktion, der spænder fra indtagende og charmerende dyrestudier til store ryttermonumenter.

Birgitte Zacho

Tirsdag 8. februar 2022 kl. 10.00-12.45

 

Du kom med alt det der var dig- om Jens Rosendal

Hør historien om, hvordan Jens Rosendal fik sangen ”Du kom med alt det der var dig” med i højskolesangbogen og andre gode anekdoter om Danmarks mest populære kærligheds- og fællessang.Jens Rosendal er den danske nulevende forfatter, som har flest sange i Højskolesangbogen, og hans sange synges af alle aldersgrupper.Gennem hele sit liv har Jens Rosendal trådt frem og talt uretfærdighed og magtmisbrug imod. Ikke mindst har han kritiseret den fordømmelse af homoseksuelle, som han har mødt både i og uden for Folkekirken. Jens Rosendal talte om mangfoldighed længe før det blev moderne. Vi hører, hvordan Jens Rosendal som 50-årig kastede sig ud i et kærlighedsforhold til en langt yngre mand, hvordan han mistede sin elskede og er landet på ”Så godt skulle det være”

Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt

Tirsdag 22. februar 2022 kl. 10.00-12.45


Økonomisk kriminalitet

Hør om den økonomiske kriminalitet og heraf følgende sammenbrud i Danmark gennem de seneste 200 år. Vi har fokus på prominente, omfattende og spektakulære sager – i såvel erhvervslivet, som i det offentlige. Vi skal på en rejse ind i menneskers magtbegær, drømme, fristelser og bedrag. Der sættes tillige fokus på de ofte store menneskelige og økonomiske omkostninger, som økonomisk kriminalitet har for et samfund. En spændende, rystende og dramatisk 200 års historisk tur fra ludomanen og embedsmanden Christian Birch i 1820 til Britta Nielsen m.fl. i 2020/2021.

Anders Wejrup

Tirsdag 1. marts 2022 kl. 10.00-12.45

Historien bag opdagelsen af bakterier og virus
…samt bekæmpelsen af de sygdomme, nogle af dem kan fremkalde i mennesker og dyr. Vi skal høre om, hvorfor der gik så mange år, før man blev klar over bakteriers og virus’ eksistens – det er kun ca. 150 år siden, man blev klar over dette. Endvidere skal vi høre om, hvorfor noget så småt som bakterier, og de endnu mindre vira, kan foranledige alvorlige, ofte meget smitsomme, sygdomme hos mennesker og dyr – og hvorfor kendte antibiotika er virkningsløse over for vira. Under foredraget fortælles også om de meget store forskelle, der er mellem bakterier og vira – efterfulgt af en omtale af nogle af mikrobiologiens mange pionerer, samt deres kampe for at blive hørt. Foredraget slutter med en gennemgang af de behandlingsmetoder mod infektioner, man rådede over før penicillinets fremkomst i 1945 – og de som man råder over i vore dage.

Preben Hartmann-Petersen

Tirsdag 8. marts 2022 kl. 10.00-12.45

Værdikamp – om ti værdier, som vi regner for særligt danske v. 

Hvad er danske værdier? Ja, hvad er en værdi? Politikerne i Folketinget kan bruge ordet ”værdikamp”, når det gælder om at finde tilbage til de værdier, som man mener, samfundet skal bygge på. I foredraget gennemgår vi ti værdier: ansvarlighed, demokrati, fornuft, frihed, lighed, næstekærlighed, retfærdighed, sandhed, tillid og tolerance. Hvad er deres baggrund, og hvordan forstår vi dem i dag?

Henning Nørhøj

Tirsdag 15. marts 2022 kl. 10.00-12.45


August oprøret i 1943 – Danmarks skæbnesommer  
Få fortællingen om de dramatiske og blodige uger, der ledte op til bruddet med samarbejdspolitikken 29. august 1943. Foredraget tager afsæt i en række nøglepersoner, der var helt tæt på begivenhederne på gadeplan, i den illegale undergrund, på Christiansborgs bonede gulve eller i de tyske hovedkvarterer i Berlin og Ulveskansen. Det er en fortælling om et folkeligt oprør, der bredte sig udefra, fra provinsen, og nedefra, fra arbejderne, og som endte med at vælte de politiske skakbrikker i København og Berlin.

Simon Ankjærgaard

Tirsdag 22. marts 2022 kl. 10.00-12.45