Skip to content

Vi er genåbnet! Hold omfattet af nedlukningsperioden forlænges med tilsvarende antal gange. Du kan læse mere om de gældende restriktioner her.

Læs mere her:
Spansk kultur FOF Køge Bugt

Spansk 2-3 - meget letøvede - Egedal

Spansk 2-3 - meget letøvede - Egedal

Dette niveau er for dig, som ønsker at bruge det spanske sprog til lidt mere end bare "overlevelse" når du rejser til spansktalende lande. Du kan besvare og stille simple spørgsmål om dig selv i nutid og fortælle kort om dig selv. Målet er, at det grundlæggende ordforråd og grammatiske niveau anvendes samt udvides gennem træning af udtryksfærdighed og ved samtale på primært spansk. Du vil således blive i stand til at forstå og blive forstået i simple situationer. Ideelt set har du gået til spanskundervisning tidligere, så du allerede er bekendt med den gængse grammatik. 

Udgifter til materialer må påregnes.

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.