Skip to content

Vi er genåbnet! Hold omfattet af nedlukningsperioden forlænges med tilsvarende antal gange. Du kan læse mere om de gældende restriktioner her.

Læs mere her:

Meditation for behandlere, omsorgspersoner og andre

Meditation for behandlere, omsorgspersoner og andre

Med udgangspunkt i Bob Moores meditationer og healing-øvelser vil vi reflektere over, hvordan vi bruger os selv i vores aktuelle livssituation, både arbejdsmæssigt og privat. Har corona ændret noget i vores perspektiv på livet? Vi vil meditere på begreber som medfølelse, ansvar, klarhed, tillid og tro, og hvad disse begreber betyder for os i dagligdagen med andre mennesker. Vi vil også se på, hvordan vi kan opnå en reel beskyttelse mod påvirkninger, der bringer os ud af balance. Du får indblik i Bob Moores filosofi samt enkle meditationer, du kan arbejde videre med. 

 

Du er velkommen til at kontakte underviseren hvis du har spørgsmål.