Skip to content

Aftenskolen er fritaget fra kravet om coronapas, men da meget undervisning foregår hos samarbejdspartnere, kan man blive spurgt om coronapas der, og vi opfordrer derfor alle til at have passet klar.

Workshop i mindful walking og afspænding i FOF Nordsjælland

Mindful walking og afspænding - workshop

Mindful walking og afspænding - workshop

Vil du lære at bruge naturen til at finde ro? Forskningen viser, at det at opholde sig i naturen giver os bedre søvn og humør, og det sænker ikke mindst kroppens stressniveau.

Vi starter med en skøn vandring i Aggebo Hegn, hvor vi skal øve mindful walking, og hvor du også bliver introduceret til skovbadning. Det er en natur-terapiform, der særligt bruges til at afhjælpe stress. Det handler ikke om at bade i skovens vandløb eller søer – men om at bade i sanseindtrykkene fra skoven.

Vi afslutter med afspænding i et stort opvarmet telt, hvor der er udsigt til himlen. 

Medbring liggeunderlag, evt. en lille pude og varmt tøj.