Skip to content

Nye åbnings- og telefontider. Fra mandag den 4. oktober er kontoret åbnet for personlig betjening mandag til onsdag fra 9-12. Telefonen er derudover åben onsdage fra kl. 16 - 19.

Sangundervisning i FOF

Kom i gang med sang II

Kom i gang med sang II

Har du allerede et basalt kendskab til stemmens placering, holdning, støtte og det at turde synge for andre? Føler du dig en smule usikker på dit fundament som sanger? Sang handler om at finde dit naturlige udtryk; din naturlige stemme. Din krop er din stemmens klangbund, der bestemmer, hvordan du lyder. På dette kursus arbejder vi videre med jordforbindelse, holdning, støtte, afspænding og klang.

Vi arbejder med at finde din stemmes egenart og lære dig at turde holde af den og slippe den fri. Og vi fortsætter med at synge sammen, så det at lytte og tilpasse sig helheden trænes. Vi arbejder også individuelt og målrettet dit behov, så din selvtillid udvikles. Desuden introduceres udtale og fortolkning.

Målet er at skabe et sikkert fundament og langsomt bygge din stemmes udholdenhed op. Da stemmen er et kompliceret instrument af muskulatur, der skal styrkes, får du de bedste resultater, hvis du har mulighed for at øve lidt derhjemme, meget regelmæssigt. 

Kurset er for dig, der allerede har været på kursus I eller har tilsvarende erfaring (helt basal sangteknik).