Skip to content

FOF's sekretariat

Kontakt:

FOF's sekretariat
Peder Skrams Gade 5,
11054 København K
Tlf.: 33 14 20 26

 

info@fof.dk

 

Sekretariatet skal kvalificere og implementere hovedbestyrelsens indsats for at udvikle FOF’s fællesskab og virksomhed. En anden vigtig opgave er at give rådgivning, sparring og/eller  uddannelse til FOF’s ledere, medarbejdere og bestyrelser. Derudover varetager sekretariatet FOF’s interesser i forhold til ministerier, Kommunernes Landsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, de andre aftenskoleforbund samt øvrige interessenter.

 

Nedenfor finder du en oversigt over sekretariatets medarbejdere og deres opgaver.

 

Benedikte Marie Kaalund
Benedikte Marie Kaalund, Sekretariatsleder

 

dir. 23 60 63 72 - bmk@fof.dk

 

 


Tine Sahlgren, Souschef

 

dir. 22 76 61 69 - ts@fof.dk
Rådgivning og sparring om organisation, økonomi og personalespørgsmål.

 

 


Henrik Andersson, It-chef

 

dir. 40 74 18 09 - ha@fof.dk
Rådgivning, sparring og opsætning af it, servere og netværk.

 

 


Nina Bak, Kommunikations- og HR-konsulent

 

dir. 40 11 42 42 - nb@fof.dk
Intern kommunikation, FOF-net og HR udvikling.

Nina er på barsel fra d. 7/4-2021

 


Helle Dannemand, Kontorassistent

 

dir. 30 36 64 36 - hdl@fof.dk
Reception og adressedatabase, tilmelding til FOF-net og bestilling af markedsføringsartikler.

 

 


Cecilie Vejen Eriksen, Økonomi- og Analysekonsulent

 

dir. 29 29 81 85 - cve@fof.dk
Rådgivning og sparring om brug af Cognos Analytics, kvantitative og kvalitative analyser, rapporter og dokumentation.

 

 


Anne Frimand, It-konsulent

 

dir. 51 48 90 26 - af@fof.dk
Rådgivning, sparring og teknisk hjælp til IT og hjemmesiden.

 

 


Søren Hansen, Kommunikationskonsulent 

 

dir. 51 48 90 25 - sh@fof.dk
Rådgivning og sparring om kursusprogram, markedsføring, PR og presse.

 

 


Nina Aizen Kongshaug, HR-udviklingskonsulent

 

dir. 31 32 17 36 - nk@fof.dk
Sparring om udviklings- og uddannelsesmæssige tiltag for undervisere.

 

 


 
Kathrine Kristensen - Konsulent i digital markedsføring

 

kk@fof.dk
Rådgivning og sparring om digital markedsføring.

 

Emma-Sophie Lundø, Kommunikations- og HR-konsulent
dir. 23 72 13 85 - esl@fof.dk

Intern kommunikation, FOF-net og HR-udvikling.

 

 


Anne-Nora Stensig, Kommunikationskonsulent 

 

dir. 51 48 90 24 - ans@fof.dk
Udvikling, layout og kommunikation på hjemmesiden, nyhedsmails, rådgivning om sociale medier, FOF-net og intern kommunikation.