Skip to content

FOF's sekretariat

Kontakt:

FOF's sekretariat
Peder Skrams Gade 5,
11054 København K
Tlf.: 33 14 20 26

 

info@fof.dk

 

Sekretariatet skal kvalificere og implementere hovedbestyrelsens indsats for at udvikle FOF’s fællesskab og virksomhed. En anden vigtig opgave er at give rådgivning, sparring og/eller  uddannelse til FOF’s ledere, medarbejdere og bestyrelser. Derudover varetager sekretariatet FOF’s interesser i forhold til ministerier, Kommunernes Landsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, de andre aftenskoleforbund samt øvrige interessenter.

 

Nedenfor finder du en oversigt over sekretariatets medarbejdere og deres opgaver.

 


Benedikte Marie Kaalund, Sekretariatsleder
dir. 23 60 63 72 - bmk@fof.dk

 


Henrik Andersson, It-chef
dir. 40 74 18 09 - ha@fof.dk

Rådgivning, sparring og opsætning af it, servere og netværk.

 

 


Nina Bak, Kommunikations- og HR-konsulent
dir. 40 11 42 42 - nb@fof.dk

 

Intern kommunikation, FOF-net og HR udvikling.
Nina er på barsel fra d. 7/4-2021

 


Helle Dannemand, Kontorassistent
dir. 30 36 64 36 - hdl@fof.dk

 

Reception og adressedatabase, tilmelding til FOF-net og bestilling af markedsføringsartikler.

 

Cecilie Vejen Eriksen, Økonomi- og Analysekonsulent
dir. 29 29 81 85 - cve@fof.dk

 

Rådgivning og sparring om brug af Power BI, kvantitative og kvalitative analyser, rapporter og dokumentation.


Anne Frimand, It-konsulent
dir. 51 48 90 26 - af@fof.dk

 

Rådgivning, sparring og teknisk hjælp til IT og hjemmesiden.

 

Søren Hansen, Kommunikationskonsulent 
dir. 51 48 90 25 - sh@fof.dk

 

Rådgivning og sparring om kursusprogram, markedsføring, PR og presse.

 

Nina Aizen Kongshaug, HR-udviklingskonsulent
dir. 31 32 17 36 - nk@fof.dk

 

Sparring om udviklings- og uddannelsesmæssige tiltag for undervisere.


Kathrine Kristensen - Konsulent i digital markedsføring

 

kk@fof.dk
Rådgivning og sparring om digital markedsføring.

 

Emma-Sophie Lundø, Kommunikations- og HR-konsulent
dir. 23 72 13 85 - esl@fof.dk

Intern kommunikation, FOF-net og HR-udvikling.

 

Tine Sahlgren, Økonomikonsulent
dir. 22 76 61 69 - ts@fof.dk

 

Rådgivning og sparring om organisation, økonomi og personalespørgsmål.
Træffes mandage.

 

Anne-Nora Stensig, Kommunikationskonsulent 
dir. 51 48 90 24 - ans@fof.dk

 

Udvikling, layout og kommunikation på hjemmesiden, nyhedsmails, rådgivning om sociale medier, FOF-net og intern kommunikation.