Skip to content
Barn bevægelse i FOF

Babyrytmik

Baby Rytmik

Babyrytmik er for jer der gerne vil styrke barnets motoriske og psykiske udvikling. Barnet er født nysgerrigt og undersøger verden og sig selv gennem sanserne. Til babyrytmik vil vi via sang, bevægelse og socialt samvær, støtte barnets sansning og nysgerrighed og dermed styrke barnets motorik og dets selvopfattelse.
Der vil være fokus på: 
Sansning
kordinering 
balance
sammenspil 
sprog

Som forælder vil du få inspiration til leg med dit barn, der giver grobund til at barnet udvikle sig motorisk og styrke dets selvværd.
 
(Holdet er for børn fra 3-12mnd. Det behøver ikke at være mor eller far der følger med barnet, bedsteforældre er også velkomne.)