Skip to content

Afrika her og nu

Afrika her og nu

Det er en meget bred overskrift, hvor under der kan gemme sig stort set hvad som helst, men verden går stærkt, ikke mindst i Afrika, hvor noget der har synes i ro og balance i en årrække, pludseligt og med meget kort varsel kan blive et højaktuelt brand punkt med international bevågenhed, og lige så hurtigt kan konflikter stilles i bero og give mulighed for innovation, fritænkning og vækst.

Afrika er meget andet end hungersnød og epidemier, der er andre konflikter end dem der bølger gennem regioner med militær styrke, oprørsbevægelser og religiøs fanatisme. Afrika er et kontinent der spænder vidt geografisk med stort set alle typer af klima, den kulturelle mangfoldighed er lige så forskellig som naturen. Demografisk er den afrikanske befolkning meget ung, med mange børn og unge sammenlignet med andre steder på jorden, også udviklingslande i Asien og Sydamerika. Det gør at Afrika op mange måder adskiller sig fra Europa og det vi kender her hjemme fra Danmark.
 
Alligevel har vi i Danmark en international kapacitet inden for viden om Afrika. Holger Bernt Hansen har i noget der ligner en menneskealder fokuseret sin opmærksomhed på Afrika. Og stadig med fingeren på den afrikanske puls, er han den om nogen, der kan fortælle hvad der er højaktuelt i Afrika, politisk, socialt, kulturelt, økonomisk, sundhedsmæssigt og i relation til konflikter, både de synlige og de næsten usynlige. Derfor kommer denne aftens debat med Holger til at fokuserer på det der er høj aktuelt netop efteråret 2021.