Skip to content

Kierkegaard på tværs

Kierkegaard på tværs

At existere som enkelt menneske er ikke det samme som at være en kartoffel”, som Kierkegaard siger. Men hvad er mennesket så? Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er mennesket under modernitetens betingelser, spændt ud i tid, håbende og lidende under dens forandringer og med døden for øje; begavet og betynget af traditioner og historie, bundet til en krop med dens seksualitet – og samtidig fri til at vælge sig selv, ja, til at skabe sig selv: frit og frejdigt fortælle og være sin egen historie, vælge sin egen seksualitet og identitet ved at være sig selv nærværende.

Denne menneskelige identitet undersøges og diskuteres nærmere i kursets og samtalens forløb. Vi vil læse i, og diskutere nogle, af Kierkegaards hovedværker fra Enten—Eller til Sygdommen til Døden og Lilien paa Marken. Vi vil se på, hvilke traditioner Kierkegaard selv har stået i og kæmpet med, og hvordan han finder en ny litterær udtryksmåde for sine banebrydende tanker. Og vi vil spørge til, hvad han til stadighed har at sige til os. Og hvor vi – eller også han – må sige fra.