Skip to content

Engelsk niveau 1 lidt øvede

Engelsk niveau 1 lidt øvede

For kursister med 1 sæsons engelsk undervisning

Der vil blive lagt vægt på konversation.

Desuden arbejder vi med udtale, dagligt ordforråd, læser om den engelsksprogede verden.

Læser lette noveller og tekster, lytteøvelser indgår, som der samtales om bagefter. Aktuelle emner tages op. Små bidrag fra kursisterne indgår af og til. Tillige fås indblik i nødvendig grammatik undervejs.

Der tages udgangspunkt i kursisternes og holdets niveau