Skip to content

Undervisningstider

En lektion er på 45 min.

På hjemmesiden kan du se, på hvilke datoer, der er planlagt undervisning. Ved læreres sygdom er det i reglen nødvendigt at aflyse en eller flere undervisningsgange. I det omfang det er muligt, flyttes aflyste undervisningsgange til efter den oprindeligt planlagte slutdato, hvilket er kutyme i den folkeoplysende voksenundervisning.

Der er som udgangspunkt ingen undervisning i skoleferier.