Skip to content
aktieinvestering online

Aktieinvestering for begyndere Online

Aktieinvestering for begyndere Online

Lær at investere i aktier på egen hånd udenom bankerne.

Dette kursus er til dig, der lige er kommet i gang eller vil i gang med selv at købe aktier, med henblik på en langsigtet investering eksempelvis pension eller opsparing. På dette online kursus vil vi over komme indover:

  • Fordelene ved at investere selv, risikoen og den indsats ,man skal regne med at lægge for dagen. Introduktion til begreber som risikoprofil, langsigtet investeringsstrategi og -principper, aktiv og passiv investering. Oversigt over de forskellige handelsplatforme, priser, fordele og ulemper herunder beskatning. Oversigt over de steder, man kan få information om markederne og aktier.
  • Hvad er en aktie, og hvad kan man forvente af afkast ud fra et historisk perspektiv? Basale investeringsprincipper, entry- og exitstrategi og porteføljepleje. Hvilken strategi passer bedst til dig?
  • Introduktion til investeringsforeninger (herunder ETF’er) og obligationer. Metoder til at udvælge aktier særligt DCF-metoden. Eksempler på, hvordan DCF-metoden anvendes i praksis i det virkelige liv og hvordan man skal agere ud fra resultaterne. Vi kommer også ind på andre metoder såsom markedsmetoden (P/E, P/B osv.).

Vores underviser, Margrethe laver 3 webinarer a 1,5 times varighed, som kan ses af dig, når det passer ind i din hverdag. Links og kode til Vimeo, hvor videoerne ligger, sendes til dig pr. mail.

Første video (varighed 1,5 time) - Teori og investeringsprincipper -  sendes til dig.

Anden video (varighed 1,5 time) - Investering i praksis og passiv investering - sendes til dig.

Tredie video - Aktiv investering og aktieanalyser - sendes til dig.

Afslutning på kurset - Forsættelse af aktieanalyser og besvarelse af spørgsmål - foregår ONLINE via Zoom onsdag den 22.september kl. 19.00 – 20.30.

OBS! Ekstra hold med opstart den 22. september - foregår ONLINE via Zoom onsdag den 13. oktober kl. 16.30-18.00.

Mødelink og vejledning til Zoom fremsendes ved betaling via din bekræftelse. Litteratur: The Intelligent Investor af Benjamin Graham og Investment Valutations af Aswath Damodaran. Det er ikke obligatorisk for undervisningen, at man har læst disse bøger.

Underviser: Margrethe Clausen har en cand. merc. I finansiering fra Århus Universitet. Hun er tidligere aktieanalytiker og har desuden undervisningserfaring som instruktor i statistisk og kvantitativ metode.

Medbring: Computer