Skip to content
Italien italiensk sprog sprogundervisning

Italiensk Niveau 4

Italiensk Niveau 4

Vi er i gang med Passaparola II, kapitel 21. Herfra fortsætter vi efter opsamling og/eller i overensstemmelse med kursisternes niveau. Grammatikken behandles i det omfang, den optræder i teksterne, samt ved repetition efter behov. Sprogets strukturer trænes vha. opgaverne i det øvehæfte, der passer til Passaparola II

Undervisningsmateriale anskaffes af kursisten.