Skip to content

FOF Tønder

Skoleleder:
Merethe Juul

Kontaktoplysninger:
Telefon:  21 66 88 58 (besvares alle dage. Hvis telefonen ikke besvares, kan det skyldes mødeaktiviteter eller anden travlhed - så indtal gerne en besked eller send en sms)
e-mail: toender@fof.dk .

Postadressen:
FOF Tønder
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

FOF Tønders bestyrelse består af følgende medlemmer:
Lau Nørgaard (Formand) 
Gitte Petersen (Næstformand)
Allan Poulsen 
Eva K. Petersen
Kenny Christiansen                                    
Stig Möglich Rasmussen

 
Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 
Dagsorden iht. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt