Skip to content

FOF Tønder

Skoleleder:
Merethe Juul

Kontaktoplysninger:
Telefon:  21 66 88 58 (besvares alle dage. Hvis telefonen ikke besvares, kan det skyldes mødeaktiviteter eller anden travlhed - så indtal gerne en besked eller send en sms)
e-mail: toender@fof.dk .

Postadressen:
FOF Tønder
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

FOF Tønders bestyrelse består af følgende medlemmer:
Allan Poulsen (Formand) 
Lau Nørgaard (Næstformand)
Hanne Fedders (sekretær)    
Kenny Christiansen                                    
Eva K. Petersen
Stig Möglich Rasmussen
Gitte Petersen
 
Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Pga. corona, er den blevet flyttet til den 27. august 2020.
FOF Tønder afholder den årlige generalforsamling den 27. august 2020 kl. 19.00 i Skærbækcentret, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk

Dagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt