Skip to content

Tværfagligt inspirationsforum i København

Tværfagligt inspirationsforum i København

Hverdagen er for alvor i gang igen efter Corona-nedlukninger, og aftenskolelivet buldrer derudad. For at fejre det stærke FOF-fællesskab og glæden ved at undervise, vil vi derfor gerne invitere dig til et tværfagligt inspirationsforum. Her vil der være tid til at tale sammen, blive inspireret og genbesøge alt det, vi alle holder af ved at være en del af FOF. 

Vi inviterer alle FOF's undervisere til tværfagligt inspirationsforum. Alle FOF's undervisere er velkomne, uanset hvilket fag de underviser i, og hvor i landet de underviser. 

Tid, sted og program   
Fredag den 26. november i København. Adressen er SOHO: Flæsketorvet 68, 1 1711 København Vest i lokalet “Oasen”. 

Kl. 09:15 – 10:00: Godmorgen og morgenbolle/kaffe/te 
Kl. 10:00 – 12:00: Fælles oplæg om kropssprog og de gode relationer v/Jesper Bergstrøm 
Kl. 12:00 – 13:00: Frokost  
Kl. 13:00 – 15:00: Workshops inkl. kaffepause 
Kl. 15:00 – 15:30: Farvel og tak 

Der afholdes et identisk inspirationsfora i Kolding. Det kan du læse mere om via dette link. 

Fælles oplæg
V/ Jesper Bergstrøm, ekspert i kropssprog, motivation og sammenhængen mellem krop og psyke.

Som underviser er du afhængig af at kunne "nå udover rampen" i dit arbejde. Du ved sikkert derfor allerede, ny som erfaren, at man nemt kan møde udfordringer, når det kommer til den gode præsentation og undervisning. Vi har derfor teamet up med den anerkendte kropsprogsekspert Jesper Bergstrøm, som giver sine bedste tips og tricks til, hvordan du arbejder med din præsentationsteknik, kropssprog og det at skabe tillidsfulde og gode relationer til dine kursister. 

Jespers kernefokus er den kommunikation, som danner fundamentet for stærke relationer og arbejdsglæde. Gennem en uformel, humoristisk og aktiverende foredragsstil vil han hjælpe dig fra tanke til handling, ved at give dig konkrete, brugbare værktøjer til at få mere gennemslagskraft og meget mere.  

Til oplægget vil du blandt andet:  
- Lære at læse andres kropssprog og sende positive signaler til dine kursister. 
- Lære mere om, hvordan du opbygger tillid mellem dig selv og andre med henblik på at skabe stærke og frugtbare relationer. 
- Få enkle og konkrete værktøjer til at præstere på topniveau og skabe motivation og glæde for dig selv såvel som andre i din undervisning. 

Workshops  
Efter frokost vil vi dele os ud på tre forskellige workshops – du kan kun tilmelde dig én workshop, som du vælger ved tilmelding. Workshop og tilmelding foregår efter “først til mølle”- princippet.   

Du kan læse mere om de tre workshops her:  
Workshop 1 - Konfliktforebyggelse  
V/Nina Kongshaug, master i organisationspsykologi fra RUC og HR udviklingskonsulent, FOF’s sekretariat    
Som underviser kommer man ud for situationer eller dilemmaer, som man ikke altid ved, hvordan man skal håndtere. På denne workshop hører du om, hvad der får konflikter til at opstå.
I en struktureret ramme finder vi sammen løsninger på at håndtere vanskelige situationer og dilemmaer, som kan opstå i undervisningen.
 

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?  
- Erfaringsudveksling med andre FOF-undervisere om løsninger på de vanskelige situationer. 
- Fokus på egen kommunikation og tilgang til løsning af vanskelige situationer.  

Form  
Workshoppen er praktisk orienteret. Vi tager udgangspunkt i situationer, udfordringer og dilemmaer, du som underviser selv har oplevet.  

Målgruppen  
Denne workshop er for alle FOF’s undervisere, nye som erfarne. 

Antal deltagere  
Max antal deltagere: 12   


Workshop 2 – Stemmetræning 
V/Henriette Lundbøl, sang – og talepædagog  
Som underviser har du et stemmekrævende job, og er derfor afhængig af en sund og holdbar stemme. Med stemmen som et vigtigt arbejdsredskab, er du nødt til at være bevidst om, hvordan du bruger den, så du undgår belastende gener som fx hæshed, træthed i stemmen, øget rømmetrang, ømhed/smerte, følelsen af en "klump" i halsen, manglende luft til at gennemføre sætninger og stemmesvigt mv. En stemme, som klinger frit og ubesværet, gør dig samtidig i stand til at kommunikere langt mere effektivt og medvirker til, at dit budskab nemmere trænger igennem. 

På denne intensive workshop får du indsigt i, hvordan du bruger din stemme hensigtsmæssigt, så du ikke overbelaster den, og så slid og skader undgås. Du får forståelse for stemmens og kroppens sammenhæng og får nogle konkrete øvelser til at finde/- genvinde din stemmes naturlige styrke og klang.  

Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?  
- Krops/afspændings-øvelser 
- Kropsholdning 
- Åndedræt 
- Støttefunktion (hele kroppen skal understøtte stemmen) 
- Stemmeøvelser  

Målgruppen  
Denne workshop er for alle FOF’s undervisere, nye som erfarne. 

Antal deltagere  
Max antal deltagere: 14 

Workshop 3 – Yogafilosofi i praksis 
V/ Religionshistoriker Gitte Poulsen

På denne workshop kan du sammen med andre yogalærere, guidet af Gitte Poulsen, diskutere, hvordan yogafilosofi kan integreres i dit daglige liv og i særdeleshed i den fysiske asana-praksis, du som yogalærer faciliterer. Til workshoppen vil vi sammen drøfte moderne yogaretninger, autencitet og den anvendte yogafilosofi. 


Hvad får du ud af at deltage i workshoppen?  
På workshoppen vil der være tid til at stille spørgsmål og deltage aktivt, hvor du som deltager er med til at sætte dagsordenen. Spørgsmål til drøftelse kunne være:  
- Selvom yogafilosofien nødvendigvis ikke er interessant for alle dine kursister, hvordan kan den så støtte din undervisningsform alligevel? 
- Hvordan kan yogafilosofien bruges i 2021? 
- Hvordan hænger klassisk og moderne yoga-filosofi sammen? 
- Hvad er kursisternes behov? Hvorfor går dine kursister til yoga? 

Form  
Workshoppen vil byde på både oplæg, historie og filosofi præsenteret af Gitte Poulsen, men det er meningen at det skal være en fælles opgave at sætte dette ind i en ramme, som giver mening i din egen yogapraksis og dit virke som yogalærer. 

Målgruppen  
Denne workshop er for alle FOF’s yogaundervisere, nye som erfarne. 

Antal deltagere  
Max antal deltagere: 20 

Pris 
Det koster 400 kr. at deltage i et af de tværfaglige inspirationsforummer for FOF’s undervisere. Prisen er inklusive forplejning.  
NB: Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 200 kr., som du vil blive pålagt, hvis du efter tilmelding udebliver uden at meddele os det. 

Tilmelding 
Du tilmelder dig inspirationsdagen i København via dette link.  
Der er i alt plads til 40 deltagere og tilmelding foregår efter “først til mølle”-princippet.   
Der åbnes for tilmelding fredag den 1. oktober kl. 12.00. 

COVID-19  
Vi overholder myndighedernes aktuelle restriktioner.  

Afbud  
Bliver du efter tilmelding forhindret i at deltage, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele dette på: info@fof.dk.   
Vi har indført et udeblivelsesgebyr på 200 kr., som du vil blive pålagt, hvis du efter tilmelding udebliver uden at meddele os det.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emma-Sophie Lundø på esl@fof.dk eller tlf.: 23 72 13 85  
 
Vi glæder os til at se dig. 
Mange hilsner 
På vegne af FOF’s Underviserudvalget, 
Nina Kongshaug og Emma-Sophie Lundø