Skip to content

Kunst, kunstterapi og comfortzone

Kunst, kunstterapi og comfortzone

- at udfordre og styrke det kunstneriske udtryk

Vi inviterer alle FOF's kreative undervisere til et spændende kursus med kunstterapeut Birte Hansen. Kreative undervisere er velkomne, uanset hvad de underviser i, og hvor i landet de underviser. 

Tid og sted 
Kurset afholdes fredag den 4. marts 2022 kl. 09:15 – 15:00 hos FOF Sydøstjylland på adresse: Ane Staunings Vej 21B, 8700 Horsens. Der vil være morgenmad fra kl. 09:15, mens selve kurset starter kl. 10:00.

Kursets indhold 
På kurset får du mulighed for at undersøge dine personlige udviklingsmuligheder som underviser i det kreative felt nærmere. Vi udfolder sammen udtryk og ideer, og ser på hvordan du kan anvende dem i undervisning eller i individuelt samspil med dine kursister. 

- Hvordan og hvornår udfordres eller inspireres du som kreativ underviser?  

- Vi ser på hvordan du via egne kreative udtryk kan tage et skridt videre undervisningsmæssigt. 

Er dit materiale ler, farvekridt, maling, metal, genbrugsmaterialer, stof, garn eller noget andet? Alle er velkomne. Med afsæt i elementer fra kunstterapien, undersøger vi sammen, hvor der er grænser og sprækker og lyst til at undersøge helt eller delvis ukendt land indenfor dit kunstneriske fagområde. Dagen kommer til at handle om dig og den udvikling du er i som underviser, med kreativiteten her og nu som inspiration. Vi ser sammen på de veje og stier som du gerne vil undersøge, og måske gå ud ad, når du holder dit næste kursus.  

Dagen vil omfatte: 
- Korte oplæg om hvad kunst og kunstterapi kan ”lære af” hinanden   
- Tydeliggørelse af forskellen på æstetiske mål og udviklingsmål i det kreative felt
- Praktiske kreative øvelser med enkle materialer 
- Samtaler i plenum, små grupper og parvis 

Her er fokus på egen faglighed, praksis og erfaring. Her er også fokus på at skabe en individuel indsigt i din måde at arbejde på, og at integrere dine ønsker og mål for dit fag i praksis. 

Underviseren bestræber sig på at skabe læring via udtryk, samtale og refleksion. Alt sammen med henblik på, at du som underviser kan kigge dybere ned i dit kunstneriske fags muligheder. At lære ved at gøre, er den korteste vej til trygt at kunne sætte nyt på kursusdagsordenen. Med disse afsæt, ser vi hvad der opstår og uddyber og konkretiserer det! 

Om kursets underviser 
Birte Hansen er uddannelsesleder på kunstterapiuddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, uddannet socionom fra RUC og kunstterapeut MPF. Hun er optaget af, at kunstterapien kan blive kendt og tilgængelig for så mange som muligt indenfor forskellige faglige områder.  
I sit daglige arbejde underviser hun på kurser og uddannelser i kunstterapi. De studerende er her: undervisere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, ergo/fysioterapeuter, psykologer o.a. Alle fagpersoner på vej til at anvende kunstterapien på arbejdspladser og i egen udvikling frem mod at fungere som kunstterapeuter eller anvende den som et supplement i deres fag eller personligt. 
  
Afsættene for kunstterapeutiske udtryk er mangfoldige. Det kan være maleri, tegning, modellering, bevægelse, lyd, musikalsk udfoldelse etc. Alle former for udtryk kan anvendes. Uddannelsens nyeste skud på stammen er at inddrage naturen, at være kreative derude og hente inspiration til den personlige og faglige udvikling under åben himmel.  
At arbejde med eller modtage kunstterapi kræver ikke kunstneriske evner. Kunstterapiuddannelse og kurser har en række foldere, som I er velkomne til at rekvirere online på kunstterapi@ucl.dk eller læse her: www.ucl.dk/kunstterapi

COVID-19
Vi overholder selvfølgelig myndighedernes aktuelle restriktioner. Der vil være sikret den rette plads mellem deltagere og der vil blive sprittet af inden, under og efter kurset.

Pris 
Kurset koster 500 kr. at deltage i for FOF’s undervisere. Prisen er inklusive materialer og forplejning.

Tilmelding 
Du tilmelder dig kurset via dette link. Der er plads til 15 deltagere og tilmelding foregår efter “først til mølle”-princippet.  

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få pengene retur efter køb af billet. Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emma-Sophie Lundø på FOF’s sekretariat på tlf.: 23 72 13 85 eller e-mail: esl@fof.dk