Skip to content

Aftenskolen er desværre lukket iht. restriktionerne – til og med den 16. januar 2022. Du kan sagtens booke kurser, ture og foredrag – også dem der var planlagt til opstart fra uge 1. Administrationen og Forberedende Voksenundervisning (FVU) er åben som sædvanlig.

Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv start

FVU-start

FVU-start til virksomheder

FOF Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. FVU-start er målrettet tosprogede medarbejdere. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Danmarksgade 34 1. sal, i Esbjerg.

Med et kursus i FVU-start styrkes medarbejderens danskkompetencer. Når danskkundskaberne styrkes hos virksomhedens tosprogede medarbejdere, undgås for mange misforståelser og arbejdsglæden og indsatsen højnes. Medarbejderen sikres fastholdelse på virksomheden og mulighederne for efter-videreuddannelse styrkes. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 

Undervisningen i FVU-start er for tosprogede medarbejdere der ønske at forbedre deres – primært  mundtlige – danskfærdigheder. 

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere. 

På FVU-start tilbyder vi mellem 40 – 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter
Der er ingen prøve efter FVU-start. Når deltageren har gennemført kurset, kan der gives en bedømmelse af de opnåede færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud og ikke et krav.

Når medarbejderne har gennemført FVU-start er der mulighed for at fortsætte på FVU-dansk.

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver i virksomheden. Vi anvender materialer og emner, manualer, instrukser, skemaer mv. fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk