Skip to content
Forberedende voksenundervisning (FVU) privat engelsk

FVU-engelsk

FVU-engelsk i Esbjerg kommune

På FVU-engelsk får du de sproglige færdigheder, der giver dig adgang til viden og information fra hele verden. Vi lærer dig at tale, skrive, læse og forstå engelsk, så du kan bruge det i såvel uddannelse og på arbejdspladsen, men også når du er på ferie eller på anden vis ønsker at kommunikere med mennesker fra andre kulturer. Måske arbejder du med kundekontakt og har derfor brug for at forbedre dine engelskkundskaber, måske vil du gerne hjælpe dit barn eller barnebarn med engelskopgaverne.  

Pris

Du skal ikke betale for undervisningen. 

Hvorfor er FVU-engelsk en god ide

Mange af vores kursister har brug for at tilegne sig, eller forbedre deres engelskkundskaber fordi de på arbejdspladsen eller på deres videregående uddannelse har brug for at kunne læse, skrive og forstå engelsk.

FVU-engelsk er ikke direkte kompetencegivende.

Hvem kan deltage i FVU-engelsk

Undervisningen er målrettet borgere over 25 år, som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i, engelsk. 

  • Da undervisningssproget er dansk, er det et krav at du kan forstå dansk.
  • FVU-engelsk er et tilbud til alle der på den ene eller anden måde tilhører arbejdsstyrken. Som ledig er du også en del af arbejdsstyrken.

FVU for unge under 25 år

Er du under 25 år og opfylder du en af understående betingelsen, kan du deltage i undervisningen hos os.

  • Du er selvforsørgende eller er i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 t/u.
  • Du har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Er på barsel og ønsker at deltage i et FVU-fag (jf. Barselsloven).
  • Har du udtømt dine muligheder for at deltage i FGU.

Praktiske informationer 

FVU-engelsk består af 4 undervisningstrin. Trin 1 er startniveauet og trin 4 kan afsluttes med en prøve/eksamen. Eksamen er et tilbud, ikke et krav. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke-bestået”. 

Inden du kan begynde på vores FVU-engelskhold skal du testes. Testen viser os hvor meget du kan i forvejen og giver os mulighed for at trinindplacere dig. Du kan booke en tid til test her eller nederst på siden.

På hvert trin vil du blive tilbudt det antal lektioner vi forventer du skal bruge. Dog max 40 lektioner på hvert trin. Normalt undervises du en gang ugentligt af 3 lektioner. 1 lektion = 45 minutter.  

Vi underviser i Esbjerg om onsdagen fra kl. 16:00.
Formiddagsundervisning vil være muligt fra kl. 10:00.

Vi underviser pt i Esbjerg. 

Yderligere informationer og tilmelding til test

Vi er altid klar til at rådgive og vejlede dig i fht undervisningen her hos os og omkring uddannelsesmulighederne generelt.
Er du i tvivl om hvorvidt FVU er noget for dig, kan du kontakte Mette Lykkedegn på direkte tlf.: 7611 5204, mobil: 3069 4664 eller via mail: ml@fof-vest.dk eller book en tid til vejledning, book tid her. 

Tilmeld dig FVU-engelsk

Nedenfor kan du booke en tid til en test. Vi vil gerne sikre du får præcist den undervisning du har brug for. Derfor skal vi vide hvor meget du kan i forvejen, i forhold til det fag du søger undervisning i. Efter testen indplacerer vi dig på hold sammen med andre deltagere, der skal undervises på samme trin.

Vi har oplevet få problemer med tilmelding - Hvis du har problemer med tilmelding af test ring 2923 5525 (hverdage kl. 8:00-15:30).