Hedebocentret Varmtvandsbassin

God og konstruktiv dialog med politikerne har nu resulteret i at besparelsen er taget ud af sparekataloget

Norddjurs kommune er i gang med store besparelser. Voksen- og plejeudvalget havde besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret skal lukkes og dermed spare kr. 326.000 i kommunens trængte økonomi 2019 og frem. Aftenskolerne har handlet hurtigt herpå og vi i god dialog med politikerne er besparelsen nu fjernet fra sparekataloget og der arbejdes videre på hvorledes varmtvandsbassinet kan fortsætte til gavn for kommunens borgere.

Til information er der 35 hold igennem bassinet hver uge. Der undervises ca. 40 uger om året og der skønnes at være mellem 300-350 brugere OM UGEN. Det er vel at bemærke svage borgere med forskellige handikaps og skavanker, og de kan ikke undvære det godgørende varme vand.

Hvis Hedebo-Centrets varmtvandsbassin lukkes ned, så er der ikke mange andre steder, der er egnede og der kan presses så mange hold og deltagere ind. Deltagerne kan ej heller bevæge sig så langt som til fx Auning, da mange af dem ikke er selvtransporterende. En lukning vil betyde, at der vil komme andre og endnu større udgifter på andre af kommunens konti. Det må siges at være en økonomisk uhensigtsmæssig og kortsigtet løsning!

Undervisningen starter op de næste uger frem og kører som planlagt i hele 2018. Undervisere og deltagere holdes løbende orienteret om fremtidsudsigterne.

Hos FOF Djursland er vi meget glade for at Norddjurs Kommune har besluttet at alle bruger af varmtvandsbassinnet på Hedebo-Centret kan benytte bassinnet frem til sommerferien 2019 på samme vilkår som hidtil. 👏😀

Læs indkommende læserbreve her:

Anette Vendelboe læserbrev 

Benny Stikling Andersen læserbrev

Randi Pedersen læserbrev

Inge Krista & Flemming læserbrev

Lena Olesen læserbrev

Indslaget fra TV2 Østjylland