Betaling

HOLDETABLERING og DELTAGERBETALING

Holdene gennemføres normalt ved 10 tilmeldinger. Når et hold er etableret modtager du et giro-indbetalingskort med angivelse af hold og nummer samt pris/nedsat pris. Du kan også vælge "Netbank", så sender FOF en mail med en kodelinje til brug ved indbetaling. - Kurset kan ikke betales før du har modtaget et indbetalingskort/giromail.

Kurset skal være betalt senest otte dage før 1. mødedag, eller på den dato der er anført på girokortet. Kursusgebyret er anført ved hvert enkelt kursus.
For pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og unge under 18 år, som er bosiddende i Svendborg kommune, er gebyret anført efter PEAU - tryk på "Info" for at se den nedsatte takst. Det nedsatte gebyr kræver, at kursisten oplyser fødselsdato. Tilskuddet udgør 6 kr pr. undervisningstime.
Er man bosiddende uden for Svendborg Kommune, skal man opgive CPR-nummer.

Hvis et kursus må aflyses, tilbagebetaler FOF naturligvis kursusgebyret, men ellers kan kursusgebyr ikke tilbagebetales efter kursusstart..

 

 

MATERIALER:
Udgifter betales af kursisten.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.