Skip to content

Praktiske oplysninger

FOF EGEDAL
Bøgevej 11
2740 Skovlunde
CVR: 14 76 18 96
Bank: 1551 - 0001169505

Skoleleder: Jan Poulsen

Formand: Ingrid Bay, tlf. 23 31 99 44

Kontor: Bøgevej 11, 2740 Skovlunde

FOF har kontortid hverdage i dagtimerne og træffes bedst mellem kl. 9:00 - 12:00 på tlf. 40 33 88 23 - svarer (næsten) altid.

TILMELDING: 

Hvis du har problemer med, at tilmelde dig via denne hjemmeside kan du altid ringe hverdage mellem kl. 9:00 - 12:00 til FOF Egedal: 4033 8823 og blive tilmeldt. 

BETALING:


Der skal betales for undervisningen. Prisen er udregnet efter, hvad undervisningen koster, men fratrukket de kommunale tilskud. Ved holdet opgiver FOF altid antallet af lektioner (1 lektion er en undervisningstime á 45 min + frikvarter). 

 
FORTRYDELSE og TILBAGEBETALING:

Køb af kurser og arrangementer hos FOF-EGEDAL er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2) - Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart. Herefter er tilmeldingen bindende.

PENSIONISTRABAT:

FOF Egedals bestyrelse giver i 10 procents rabat på deltagerbetalingen til alle pensionister med bopæl i Egedal kommune. Rabatten gælder for næsten alle hold. (Foredrag er lidt varieret) Se ved det enkeltehold. Har et hold pensionistrabat, vil forlængelserne også have rabat.

FOF udsender mail, hvor opkrævningen lyder på den fulde deltagerbetaling. Er man berettiget til rabat, er rabatten fratrukket den fremsendte faktura.