Efterårssæson 2020.

 De fleste kurser er velkendte, og for flere hold er der en bredere beskrivelse under ”info” på vores hjemmeside www.fofsvendborg.dk hvor man også kan finde en kalender med de præcise datoer for de enkelte hold. Holdene i Guldsmedekunst er desværre aflyst indtil videre.

Mange kursister har et tilgodehavende hos FOF for aflyste kurser i foråret, det vil blive fratrukket automatisk ved tilmelding til nye kurser – i efteråret eller evt. senere.

Vi fortsætter med at yde et tilskud på ekstra 4 kr. pr. lektion til de deltagere, der får tilskud fra Svendborg Kommune. Det samlede tilskud pr. lektion er således på 6 kr. Vi håber, at der fortsat kan være råd til at få motion, oplevelser og ny viden hos FOF i Svendborg.

Leder af FOF Svendborg gennem 15 år, Jan Bunkenborg, fratræder pr. 31. juli. Ny skoleleder er Claus Hougaard Christiansen, tidligere leder af Vestre Skole. Træffes bedst på hverdage mellem 15.30 og 18.00 på telefon 6167 5874 

Husk: at fortælle os om ændringer i adresse, telefon eller email, så du kan få besked ved evt. ændringer eller aflysninger.

                                                            

                    Jan Bunkenborg